Elérhetőség

Bio-Cleaner Kft.

2310 Szigetszentmiklós,

Üdülő köz 37.

E-mail cím

orgalco@gmail.com

Telefonszám:

+36309413541

Ügyfélszolgálat:

Hétfőtól-Péntekig: 8:00-15:00

Szombat-Vasárnap: Nincs

Bővebb információ itt!

Megosztás

Facebook

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve: Bio-Cleaner Kft
Szolgáltató email címe: orgalco@gmail.com
Szolgáltató telefonszáma: +36309413541
Szolgáltató címe: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 13-19-095198
Adószám: 13067362-2-13
Bankszámla szám: 11600006-00000000-77708610
Nemzetközi kód: HU57 1160 0006 0000 0000 7770 8610
Swift kód: GIBAHUHB
Engedélyező hatóság megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője
Engedélyező hatóság elérhetősége: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Engedély száma: 2358/2019/B
Békéltető testület neve: Pest Megyei Békélető testület
Békéltető testület székhelye: 1119 Budapest, Etele u. 59-61.
Békéltető testület elérhetősége: 1119 Budapest, Etele u. 59-61. II.em. 240. pmbekelteto@pmkik.hu
Vitarendezési fórum elérhetősége: http://www.panaszrendezes.hu/

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF") tartalmazzák a Bio-Cleaner Kft székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37., adószám: 13067362-2-13, mint („Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bio-Cleaner Kft

A szolgáltatp székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: orgalco@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-095198

Adószáma: 13067362-2-13 Közösségi adószám: HU13067362

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +3630-941-3541

Képviselő neve: Csíkos Tünde

Bankszámla szám: 11600006-00000000-77708610

Nemzetközi kód: HU57 1160 0006 0000 0000 7770 8610

Swift kód: GIBAHUHB

Békéltető testület neve: Pest Megyei Békélető testület

Békéltető testület székhelye: 1119 Budapest, Etele u. 59-61.

Békéltető testület elérhetősége: 1119 Budapest, Etele u. 59-61. II.em. 240. pmbekelteto@pmkik.hu

Engedélyező hatóság megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője

Engedélyező hatóság elérhetősége: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.

Engedély száma: 2358/2019/B

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Oleander Informatikai Kft 3534 Miskolc Gőz u. 7. iroda@honlap.hu

Alapvető rendelkezések

1/A szolgáltatás tárgya
A www.orgalco.hu webáruház (továbbiakban Orgalco Webshop) üzemeltetője a Bio-Cleaner Kft (továbbiakban Szolgáltató) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az interneten
elérhető oldalain, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt termékek kiszállításáig.

A Webshop oldalán üzemeltetett internetes áruházban a termékek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található és a Megrendelő által megvásárolni kívánt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékfotók nem csak illusztrációk, esetleges változások minden esetben felvezetésre kerülnek.

2/A szerződés létrejötte
Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés leadásával és írásbeli visszaigazolásával jön létre.

A megrendelés csak és kizárólag a Webshop oldalon keresztül adható le, on-line módon. A megrendelésnek nem feltétele az előzetes regisztráció. Amennyiben a Megrendelő regisztrálni kíván, úgy a regisztráció sikerességéről, valamint a megrendelés megtörténtéről Szolgáltató igazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. A regisztrációt követő megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződést a Webshop nem iktatja és a későbbiekben sem tárolja, ahhoz hozzáférést nem biztosít.

A szerződés minden esetben csak és kizárólag a Webshop oldalon keresztül jön létre:
Amennyiben kívánja, a Megrendelő kitölti a regisztrációs űrlapot. Az ajánlatkérésnek, valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie, az adatok tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A nem a
valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató a regisztráció sikerességéről legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség a Szolgáltatót nem terheli sem a regisztráció, sem a regisztrációt követő szolgáltatás alatt sem.

A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy a Webshop oldalon a mindenkori ÁSZF, és az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető legyen.

A korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy csak egy élő regisztrációval rendelkezhet. Amennyiben a Megrendelő vendégként kíván vásárolni,az adatai nem kerülnek regisztrálásra és a vásárlás végén mentésre az adatbázisba.

Megrendelés esetén a Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek minden esetben megfelel.

Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és a megrendelés során megadott adatok a törvényi adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra és tárolásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig. A kiszállítás esetében bevont szállító cégek adatkezelésért felelősséget, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszállító cég vállal.

Szolgáltató csak és kizárólag olyan szállító cégekkel működik közre, akik a hatályos magyar törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelnek.

Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról legkésőbb 12 órán belül automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget ez esetben sem vállal.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek rendelkezésre álljanak és a Megrendelőt a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató törekvése ellenére előfordulhat, hogy a raktárkészletben hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbiak szerint jár el: Amennyiben az adott megrendelést alkotó termékek összesített darabszámát tekintve a termékek mindegyike nem áll rendelkezésre, Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot Megrendelővel és tájékoztatja a termékhiány mértékéről és ezzel egyidejűleg egyeztet vele, hogy kéri-e a csökkentett mennyiségben történő teljesítést, vagy nem. Amennyiben igen, úgy a Szolgáltató a csökkentet mennyiséget igazolja vissza, amennyiben Megrendelő nem kéri a csökkentett mennyiségű teljesítést, a megrendelés érvényét veszti és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól. Akciós termékek a készlet erejéig és csak háztartási mennyiségben rendelhetőek.

3/ Díjazás, számlázás
Szolgáltató garantálja, hogy a Webshop oldalon közzétett bruttó árak (a mindenkori ÁFA-t tartalmazó árak) az egyes megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik.

A megrendelést visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően nem érinti a már leadott megrendeléseket.
A megrendelt áruk ellenértékét Megrendelő utánvéttel a szállító cégnek (GLS) fizeti készpénzben. Az eredeti számlát Megrendelő a csomagban találja, a számla a szállítási díjat is tartalmazza.

4/A szerződés érvényessége, hatálya és megszűnése
Megrendelő és a Szolgáltató között a jogviszony határozott időre jön létre, amely a konkrét megrendelés leadásától, a megrendelésben leadott áruk kiszállításáig, azok átvételéig tart. A felek között létrejött jogviszony a teljesedésbe menetellel megszűnik, ez azonban nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben rögzített elállási jogával éljen, a rendeletben meghatározott
módon és feltételek betartásával.

Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában foglalt kiszállítási napot megelőző munkanapon reggel 10 óráig jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelő a lemondást e-mailben köteles elküldeni az orgalco@gmail.com e-mail címre, a megrendelés azonosítóinak megadásával: (megrendelő neve, megrendelés száma, szállítási cím). A jelen pontnak megfelelő lemondás esetén Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Szolgáltató a megrendelés lemondásának elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küld Megrendelő részére.

A határidőn belüli lemondás hiányában Megrendelő köteles a kiszállított csomag átvételére. Amennyiben a csomag átvétele Megrendelőnek felróható okból mégis meghiúsul, az ebből fakadó költségek Megrendelőt terhelik, amely költségek a megfizetésig tartozásnak minősülnek és Szolgáltató a behajtásról a jogszabályoknak megfelelő módon intézkedik. Kiegyenlítetlen tartozással rendelkező Megrendelő újabb megrendelésének elfogadását Szolgáltató jogosult visszautasítani a tartozás hiánytalan megfizetéséig.

Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve Szolgáltatót megtévesztette.
Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát érvényesítheti Szolgáltató Megrendelővel szemben.

Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor megszüntetni. Ilyen esetben a már leadott megrendeléseket azonban teljesíteni köteles. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról a Megrendelőt e-mail-ben, vagy telefonon értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy ez esetben őt kárfelelősség nem terheli, ezt Megrendelő elfogadja és visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

5/Panaszkezelés és elállás
Panaszkezelés: Amennyiben a megrendelt termék sérülten érkezik meg a megrendelőhöz, vagy a Megrendelő hibás/más terméket kap, mint amit a megrendelés tartalmazott, úgy Szolgáltató a Megrendelőnek a hibás termék eredeti csomagolásban történő visszajuttatása esetén a megfelelő/hibátlan terméket saját költségén elküldi vagy Megrendelő választásától függően a vételárat Megrendelőnek megtéríti.

Elállás: Az elállásra a Megrendelőnek a 45/2014 (II.26.) Korm.rendeletben rögzített rendelkezések vonatkoznak. Az elállásra vonatkozó nyilatkozat minta jelen ÁSZF végén található. Megrendelő az elállásra a termék átvételétől számított 14 napig jogosult a nyilatkozat minta vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat Szolgáltatónak történő megküldésével. Elállás esetén a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

6/Jótállás és szavatosság
A jótállással és szavatossággal kapcsolatos tájékoztatató minden esetben a termékcimkén megtalálható.

7/Záró rendelkezések

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségei a következők:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099Név: Dr. Kalna Zsuzsa
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testüle

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Pető tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

A szolgáltatási tevékenységre nem áll rendelkezésre magatartási kódex.
A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen a 2013. Évi. V. törvény, a polgári törvénykönyvről (2014. március 15. napja előtti szerződéseknél a korábbi Ptk, az 1954. évi IV.,törvény), valamint a 45/2014. (II.26 .) Korm. Rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól irányadó.

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL,TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS
JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Bio-Cleaner Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérheti a kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott
igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Bio-Cleaner Kft.
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már
a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön a választása szerint meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a termék kicserélését
kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól?
A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okotbizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.

Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a Bio-Cleaner Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
2 éven belül illetik meg a jótállásra vonatkozó jogosultságok.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a
jótállásból fakadó jogok jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Elállási nyilatkozat (minta)
Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Bio-Cleaner Kft 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37. orgalco@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Az ÁSZF 2020.november 03.-án módosításra került, az előzőleg kiadott ÁSZF ettől a naptól hatályát vesztette.

Vásárlási feltételek

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A webáruházban a termékek között több módon is böngészhet:

 • ha ismeri a termék nevét közvetlenül rákereshet a KERESŐ dobozba beírva,
 • a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.

A kitallózott termékeket rendezheti név (ABC) vagy ár szerinti sorrendbe. Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény (2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Regisztráció a webáruházba

A regisztrációt fejlécben található „Regisztrálok”gombra kattintva tudja kezdeményezni. A regisztráció során meg kell adnia nevét, (szállítási) címét, telefonszámát és email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A regisztrációt magyar nyelven tudja elvégezni, a webáruházban is magyar nyelven talál információkat a termékekről. A regisztráció során megadott adatok módosíthatóak, és törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatni szeretne, vagy elírás történne, kérem, keresse a webáruház üzemeltetőjét.

A regisztráció elküldése után az email címére egy üzenet fog érkezni, amely tartalmazza hozzáférését a webáruházhoz. A "Bio-Cleaner Kft" a fenti információkat az adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel.

Távszerződés

A szerződés tárgya a https:www.orgalco.hu web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a(z) "Bio-Cleaner Kft" e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a(z) "Bio-Cleaner Kft" (2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.., Telefon: +36309413541, E-mail: orgalco@gmail.com, Cégjegyzékszám: 13-19-095198, Adószám: 13067362-2-13.) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhoz szállítást kért, a Szolgáltató köteles utánvétellel a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni!

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a "Bio-Cleaner Kft" nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.
A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz” gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére.

A webáruházban feltüntetett árak nettó árak. A termékek adatlapjain és a megrendelés összesítő oldalon is kiírjuk a bruttó árakat, hogy a vásárlás teljes költségét is lássa.Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

- kiszállítás

      Terméksúly alapján:
            0 g-tól 2000 g-ig 1 406 Ft+ 27% ÁFA
            2000 g-tól 5000 g-ig 1 530 Ft+ 27% ÁFA
            5000 g-tól 10000 g-ig 1 766 Ft+ 27% ÁFA
            10000 g-tól 15000 g-ig 1 935 Ft+ 27% ÁFA
            15000 g-tól 20000 g-ig 2 986 Ft+ 27% ÁFA
            20000 g-tól 25000 g-ig 3 583 Ft+ 27% ÁFA
            25000 g-tól 30000 g-ig 3 786 Ft+ 27% ÁFA
            30000 g-tól 35000 g-ig 4 026 Ft+ 27% ÁFA
            35000 g-tól 40000 g-ig 4 182 Ft+ 27% ÁFA
            40000 g-tól 45000 g-ig 5 068 Ft+ 27% ÁFA
            45000 g-tól 5 577 Ft+ 27% ÁFA
      Utánvétes fizetés költsége: 0 Ft+ 27% ÁFA

- egyedi kiszállítás

      Nettó 15748.03 Ft.- +27% ÁFA = 20.000 Ft.- feletti ingyen szállítás: 0 Ft

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

A fizetés történhet:

- készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel)
Készpénzes fizetésre utánvét formájában is van lehetőség. Ezesetben a szállítást végző futárnak kell az áru ellenértékét kifizetni.

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is emailben küldjük el vásárlóink részére.

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Bio-Cleaner Kft -t terheli.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

 • telefonon: +36309413541
 • személyesen szóban, itt: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.
 • levélben: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.
 • vagy e-mailben: orgalco@gmail.com


Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

 • a termék átvételét követően,
 • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

14 munkanapon belül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "Bio-Cleaner Kft" köteles 30 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni.

Az elállás történhet:

 • telefonon: +36309413541
 • személyesen szóban, itt: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.
 • levélben: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő köz 37.
 • vagy e-mailben: orgalco@gmail.com

Tárhelyszolgáltató

A https:www.orgalco.hu webáruház az Oleander Informatikai Kft. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Oleander Informatikai Kft.
Tárhelyszolgáltató email címe: iroda@honlap.hu
Tárhelyszolgáltató címe: 3525, Miskolc, Széchenyi u. 22. 2/5.
Tárhelyszolgáltató adószáma: 23082445-2-05

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!

Vásárlási feltétel letölthető változata:

Vásárlási feltételek